ممنکنه شماهم نیاز داشته باشید تا کدهای برنامه نویسی رو به کاربران سایتتون نمایش بدید که برای اینکار باید افزونه SyntaxHighlighter Managment  رو بر روی CKEditor خود نصب کنید.

برای نصب این افزونه به لینک زیر رفته واین افزونه رو دانلود کنید

لینک دانلود افزونه نمایش دهنده کدهای برنامه نویسی در سایت

حالا فایل دانلود شده رو در کنار پوشه های CKEditor و CKFinder کپی نمائید.

حالا امکانات این افزونه به ویرایشگرتون اضافه میشه و میتونید کدهاتون رو توی ویرایشگر وارد کنید.

در آخر هم باید کدهای زیر رو به قسمت header صفحه مورد نظرتون اضافه کنید تا بخش نمایش دهنده افزونه نیز فعال بشه :

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ckeditor/syntaxhighlighter/styles/shCoreDefault.css"/>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shCore.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shAutoloader.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushAS3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushBash.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushCpp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushCss.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushDiff.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushErlang.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushJava.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushJavaFX.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushJScript.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushPerl.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushPhp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushPlain.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushPython.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushRuby.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushSass.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushScala.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushSql.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushVb.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shBrushXml.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/syntaxhighlighter/scripts/shLegacy.js"></script>
<script type="text/javascript">SyntaxHighlighter.all();</script>