تم phpstorm

 

برای نصب پوسته یا تم در نرم افزار phpstorm ابتدا باید یک پوسته را از سایتهای ارائه دهنده دانلود کنید

و مراحل زیر رو مرحله به مرحله پیش برید :

1 -  دانلود فایل قالب با پسوند  icls

2 - انتقال فایل دانلود شده به مسیر مقابل :      C:\Users\YourName\.PhpStorm2016.2\config\colors

3 - راه اندازی مجدد نرم افزار phpstorm

4 - رفتن به مسیر مقابل در نرم افزار و انتخاب تم مورد نظر :  File > Settings > Editor > Colors & Fonts

 

 

یکی از سایتهای معروفی که این پوسته ها رو ارائه میده در زیر آورده شده :

 

www.phpstorm-themes.com