تابع date

یک پروژه نمایش روزهای هفته با تابع date و ساختار switch در php براتون میزارم که یکی از کاربران درخواست کرده اند

این پروژه روز جاری را به رنگ سبز نمایش میدهد و سایر روزهای هفته از روز جاری متمایز هستند.

امیدوارم بدردتون بخوره 

پروژه ایام هفته
عنوان: پروژه کار با تاریخ در php
حجم: 849 بایت