در نسخه 8 مای اس کیو ال ما شاهد تغییرات اساسی در ساختار داده ای بانک اطلاعاتی هستیم

اگر شما هم تمایل دارید از این ورژن در لاراول استفاده کنید شاید موقع کانکت شدن به دیتابیس به ارورهایی برخورد کنید که با اجرای دستور زیر میتونید مایگریشن های خودتونو براحتی روی دیتابیس اجرا کنید و ارورهارو مرتفع کنید.

خطایی که شما بهش برخرود میکنید به شکل زیر هستش :

Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[HY000] [2054] The server requested authentication method unknown to the client (SQL: select * from information_schema.tables where table_schema = laravel_tut and table_name = migrations)

 at /Users/home/Projects/laravel_tut/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:664
  660|     // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
  661|     // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
  662|     // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
  663|     catch (Exception $e) {
 > 664|       throw new QueryException(
  665|         $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
  666|       );
  667|     }
  668|

 Exception trace:

 1  PDOException::("PDO::__construct(): The server requested authentication method unknown to the client [caching_sha2_password]")
   /Users/home/Projects/laravel_tut/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php:70

 2  PDO::__construct("mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=laravel_tut", "root", "fdgkadgaf9g7ayaig9fgy9ad8fgu9adfg9adg", [])
   /Users/home/Projects/laravel_tut/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php:70

 

دلیل اش اینه که لاراول یا بهتر بگم php از caching_sha2_password

چیزی نمیفهمه پس باید پسورد ورود به دیتابیس رو به شکل زیر معرفی کنید :

ALTER USER 'yourusername'@'localhost'
IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'new_password'

پس کافیه فقط این اسکریپت رو در دیتابیس تون اجرا کنید و مشکل برطرف بشه و لاراول براحتی به دیتابیس متصل شه 

موفق و موید باشید.

ارادتمند مهدی حسامی